АГРОПЛАСМЕНТ 92 В

АГРОПЛАСМЕНТ 92 В

бул. Съборни 46
Варна,
България
27.908801
43.2058338
UserLikes
Име: АГРОПЛАСМЕНТ 92 В
Адрес: Варна, бул. Съборни 46
Телефони: text to imagetext to image
Факс: text to image
Уеб сайт: http://www.agroplasment92v.com
E-mail: text to image
Отрасъл: Птицевъдство
Дейност:

Отглеждане и клане на водоплаващи птици, добив на патешки дроб и месо, патешки субпродукти и производство на механично отделено месо

Ключови думи: патешки продукти, черен дроб, месо от патици, охладено месо от патици, агропласмент 92 в

За нас

Фирма Агропласмент-92-В АД започва дейността си от 1996 г с основна дейност: Производство, изкупуване, преработка, съхранение и реализация на селскостопанска продукция, търговска дейност в страната и чужбина, отдаване на складови, хладилни площи и офиси под наем.


Основното звено е отглеждане и угояване на патици – мюлари за производство на угоен черен дроб и месо. Фирмата отглежда около 350 хил. патици на година. Процесът на отглеждане на малките патета се извършва в 19 специализирани бази в Североизточна България, а в базата в с. Любен Каравелово, област Варна се извършва процесът на угояване.


Осигурени са всички необходими условия, за да отговарят базите на изискванията за отглеждане и угояване на патици. Поддържа се добра хигиена, използват се качествени храни, без вредни вещества и химически съставки. По този начин АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД успява да предложи безопасен продукт на своите клиенти с гарантирано качество от фермата.


Дружеството разполага със собствена модерна кланица за водоплаващи птици в гр. Добрич. Екип от млади, професионално подготвени работници изгражда облика на една модерна и просперираща фирма.


Производството е разпределено в подходящи за целта отделни помещения: рампа за разтоварване на живите птици, кланична зала, зала за кланична дообработка, зала за разфасовка, зала за опаковане, експедиция на готовите продукти, които отговарят на високите европейски изисквания. Разполага с шест хладилни камери, обособени за съхранение на суровина и готов продукт според технологията на производство от -35⁰ до + 4⁰ С. Съвременното технологично оборудване осигурява производство на висококачествени продукти.


Кланицата е одобрена за предлагане на продукцията на общия пазар на страните от Европейския съюз. Внедрената Система за управление на качеството, безопасността на продуктите и управление на здравето и безопасността при работа в съответствие с ISO 9001:2008, ISO 22000:2005 и OHSAS 18001:2007 е гаранция за отличното качество на постъпващата за обработка суровина и готовият продукт. В нашата фирма се проследява цялата верига - от отглеждането на водоплаващите птици до крайния продукт. Ръководството на АГРОПЛАСМЕНТ-92-В АД е разработило своята политика по качеството и безопасност на продукта, като средство за управление на фирмата с цел подобряване на вече постигнатите резултати.

 

Открийте ни в Google+